Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Type:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
121. Wykonanie przeglądu i konserwacja zasilaczy UPS 2021-04-28 12:57 2021-04-30 12:00
122. Usługa przedłużenia gwarancji urządzeń serwerowych na okres 2 lat od 23.05.2021 2021-04-20 14:39 2021-04-23 14:00
123. Dostawa sprzętu kuchennego do wyposażenia Bistro 2021-04-14 09:01 2021-04-16 15:00
124. Dzierżawa prasokontenerów 1.3.30 2021-04-02 07:03 2021-04-09 15:00
125. Dostawa dwóch stanowisk kasowych 2021-03-25 11:55 2021-03-29 14:00
126. Świadczenie usług w zakresie utrzymania ładu i porządku oraz ochrony osób i mienia wraz z obsługą szatni na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy 2021-03-24 15:28 2021-03-29 09:00
127. Licencja systemu antywirusowego na okres 3 lat 2020-12-31 15:18 2021-01-11 14:00
128. Wykonanie przeglądu serwisowego i regulacja palników kotłów służących do zaopatrywania w ciepło i parę wodną oraz ciepłą wodę na potrzeby Szpitala. Z10/20134 2020-12-31 11:08 2021-01-11 14:00
129. Przegląd eksploatacyjny urządzeń służących ochronie środowiska 2020-12-30 11:20 2021-01-08 12:00
130. Przedmiotem zamówienia jest ekspertyza energetyczna – przegląd, audyt i ocena stanu technicznego w budynkach i przyległych obiektach szpitala instalacji i urządzeń energetycznych służących do zagwarantowania nie przerwanego zasilania w Z9/20134 2020-12-30 07:56 2021-01-07 14:00
131. Przegląd, naprawa Stacji Uzdatniania Wody, wymiana złóż filtracyjnych oraz wymiana systemu sterowania pracą zestawu pompowo - hydroforowego 2020-12-23 14:01 2021-01-05 10:00
132. Licencja systemu antywirusowego na okres 3 lat 2020-12-23 11:46 2020-12-30 14:00
133. Niszczenie dokumentacji szpitalnej 2020-12-22 07:47 2020-12-28 14:00
134. Rozbudowa systemu SIMPLE.ERP o moduł do obsługi PPK wraz z wdrożeniem 2020-12-16 09:05 2020-12-22 14:00
135. Wykonywanie okresowych jednorocznych i wykonywanych co najmniej dwa razy w rok oraz pięcioletnich kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy 2020-12-14 13:08 2020-12-21 15:00
136. Usługa dostawy prasy codziennej i czasopism specjalistycznych na rok 2021 Z14/7403 2020-11-24 12:59 2020-12-03 12:00
137. Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy 2020-11-20 14:39 2020-12-01 10:00
138. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego podstawowego w tym: maski FFP2, kombinezon ochronny, okulary ochronne, ochraniacze na obuwie wysokie 2020-11-18 12:25 2020-11-20 11:00
139. Testy do oznaczania wirusa SARS-CoV-2 kompatybilne z aparatami Light-Cycler 480 oraz Cobas z480 2020-11-12 11:51 2020-11-13 13:30
140. Podłączenie sterowań 4 drzwi do systemu sygnalizacji pożaru Z4/7633 2020-11-09 12:23 2020-11-13 13:00
141. Dostawa nowych podpisów kwalifikowanych wraz z czytnikami i odnowienie istniejących podpisów kwalifikowanych 2020-10-19 14:48 2020-11-06 14:00
142. Olej napędowy wraz z dostawą do 4 agregatów prądotwórczych 2020-10-19 12:29 2020-10-21 13:00
143. Olej napędowy wraz z dostawą do 4 agregatów prądotwórczych 2020-10-14 08:49 2020-10-15 12:00
144. Badanie wody i ścieków Z3/25638 2020-10-01 08:37 2020-10-15 12:00
145. Dostawa i montaż osłon ochronnych na lady pielęgniarskie /biurka w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A.Jurasza w Bydgoszczy. 2020-10-06 09:10 2020-10-14 12:00
146. Olej napędowy wraz z dostawą do 4 agregatów prądotwórczych 2020-10-01 10:23 2020-10-08 13:00
147. Usługa na odbió, transport i unieszkodliwienia odpadó wniebezpiecznych 115/2020 2020-09-22 13:35 2020-09-28 12:00
148. Zakup pojemników do przechowywania i transportu narządów w hipotermii prostej - 4 szt. 2020-09-14 12:13 2020-09-17 13:00
149. Awaryjna wymiana klimatyzacji kanałowej w zakładzie Radiologii w pomieszczeniu maszynowni rezonansu magnetycznego Z9/7630 2020-08-27 10:11 2020-08-31 11:00
150. Wymiana urządzenia chłodniczego w komorze chłodniczej Zakładzie Mikrobiologii 2020-08-17 13:50 2020-08-21 11:00
Legenda
- Current
- Archive