Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Type:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
61. Świadczenie usługi Security Operations Center (SOC) na okres 12 miesięcy 2022-07-22 12:04 2022-07-29 10:00
62. Audyt na podstawie „ZARZĄDZENIA NR 68/2022/BBIICD PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców”. 2022-07-14 11:20 2022-07-21 10:00
63. Lek Sutent/ 25mg x 28 kapsułek twardych – 3 opakowania, 12,5mg x 28 kapsułek twardych – 3 opakowania 2022-07-15 11:55 2022-07-19 11:00
64. Pomiay rezystancji izolacji podłóg 1.3.58 2022-06-30 08:20 2022-06-30 12:00
65. Przegląd i konserwacja środków gasnicznych z regeneracją Z13/7633 2022-06-20 09:43 2022-06-24 12:00
66. Montaż SUG stałe urządzenie gaśnicze w rozdzielni elektrycznej Z12/7633 2022-06-20 09:35 2022-06-24 12:00
67. Olej napędowy do agregatów prądotwórczych. 1.2.8C 2022-06-01 11:11 2022-06-10 12:00
68. Dostawa Licencji Microsoft 2022-06-06 09:51 2022-06-09 10:00
69. Dostawa Licencji Microsoft 2022-05-24 13:33 2022-06-03 10:00
70. Części zamienne do aparatów do hemodializy NLZ.2022.275.22 2022-05-24 08:25 2022-05-27 13:00
71. Usługa kompleksowego wdrożenia Systemu Zarządzania Ciągłością Działania zgodnego z wymaganiami normy ISO 22301 1.3.18 2022-05-16 13:05 2022-05-20 14:30
72. Nadzór nad Kotłownią 1.3.70 2022-05-12 13:07 2022-05-18 09:00
73. Dostawa oleju opłowego 1.2.8B 2022-05-12 13:52 2022-05-17 09:00
74. Naprawa lub w przypadku braku możliwości naprawy wymiana na nową głowicę USG typ B20-5A kompatybilnej z posiadanym przez zamawiajacego aparatem USG typ: ABSOLU o SN: 0357 TAM/2022/3 2022-05-04 09:12 2022-05-12 12:00
75. Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego 1.3.56 2022-04-14 13:44 2022-04-22 12:00
76. Wykonanie ekspertyy oraz scenariusza pożarowego 1.3.55 2022-04-14 13:30 2022-04-22 12:00
77. Stent kierunkujący przepływ dedykowany do małych naczyń do embolizacji tętniaka mózgowego o kalibrze 1,8mm - 1SZT. NLZ.2022.275.11 2022-04-13 11:55 2022-04-19 10:00
78. Dostosowanie strony internetowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy (jurasza.pl) do wymogów WCAG 2.1 2022-03-28 07:31 2022-04-15 10:00
79. Usługa kompleksowego wdrożenia Systemu Zarządzania Ciągłością Działania zgodnego z wymaganiami normy ISO 22301 NPJ.315.N2022.090.4 2022-04-04 11:30 2022-04-08 14:30
80. Przegląd i konserwacja zespołów prądotwórczych 1.3.19 2022-04-04 11:16 2022-04-08 12:00
81. Wymiana akumulatorów rozruchowych do agregatów prądotwórczych 1.3.32 2022-04-04 12:20 2022-04-08 12:00
82. Wymiana akumulatorów do zasilaczy UPS 1.3.31 2022-04-04 09:40 2022-04-08 12:00
83. Zakup Stymulatora dla Centrum Leczenia ECMO ze środków otrzymanych od Fundacji PGE TAM/2022/2 2022-03-21 15:29 2022-03-25 10:00
84. Dostawa patelni elektrycznej 2022-03-18 13:49 2022-03-23 13:00
85. Soczewki 60D i 128D do biomów Resight do mikroskopu okulistycznego operacyjnego Zeiss Lumera 700 2022-03-14 12:42 2022-03-17 13:00
86. lek stosowany w nowotworach podścieliskowego przewodu pokarmowego - Sutent 52mg x 28 kapsułek / 3 opakowania 2022-03-16 08:42 2022-03-17 11:00
87. Wykonanie przeglądu i konserwacji zasilaczy UPS 2022-02-21 12:15 2022-02-25 12:00
88. Dostawa wyposażenia dla niepełnosprawnych w ramach inwestycji pod nazwą: „Poprawa dostępności i jakości usług w zakresie leczenia i diagnostyki chorób nowotworowych poprzez remont i doposażenie Klinik i Zakładów Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. 2022-02-08 08:33 2022-02-18 12:00
89. Naprawa sprzętu endoskopowego typu: CF-HQ190L oraz EUS GF-UCT180 1.3.4 2022-02-03 10:28 2022-02-10 12:00
90. Świadczenie usług kurierskich w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek 1.3.1 2022-01-21 12:07 2022-02-02 10:00
Legenda
- Current
- Archive