Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. NLZ.2023.271.66 - Remont pomieszczeń magazynowych Działu Logistyki i Zamówień Publicznych wraz z wymianą instalacji NLZ.2023.271.66 2023-09-12 15:13 2023-12-07 10:00
2. (73-23) Zakup stacji czyszczącej do łóżek w ramach dotacji celowej na zakupy inwestycyjne NLZ.2023.271.73 2023-09-27 11:16 2023-10-31 10:00
3. NLZ.2023.271.72 Dostawa Aparatu do oceny podobieństwa drobnoustrojów Realizacja zakupu aparatury i sprzętu medycznego z programu na ,,Doposażenie oddziałów udzielających świadczeń zdrowotnych (...) NLZ.2023.271.72 2023-09-27 12:22 2023-10-30 10:00
4. NLZ.2023.271.74 Dostawa zestawów do ręcznej i automatycznej dializy otrzewnowej CADO ADO NLZ. 2023.271.74 2023-09-26 09:16 2023-10-27 09:00
5. NLZ.2023.271.67 „Dostawa aparatury medycznej: aparatu do laseroterapii, aparat EKG, kardiomonitor, kardiostymulator, szyna CPM, materiały zużywalne do systemu szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej MALDI-TOF VITEK MS PRIME” NLZ.2023.271.67 2023-09-22 12:56 2023-10-23 09:00
6. NLZ.2023.271.76 Dostawa farb akrylowych, gładzi szpachlowej, narzędzi remontowo-budowlanych, części mebli NLZ.2023.271.76 2023-09-29 14:33 2023-10-10 10:00
7. Rozbudowa posiadanego systemu do kopii zapasowej oraz rozbudowa systemu antywirusowego o dodatkową funkcjonalność EDR z przedłużeniem ważności licencji o 3 lata NLZ.2023.271.78 2023-09-29 09:06 2023-10-06 10:00
8. NLZ.2023.271.71 - Zakup aparatu dopplerowskiego przezczaszkowego TCD w ramach projektu pn.: „Wzrost dostępności i efektywności usług medycznych w zakresie kardiochirurgii poprzez modernizację i doposażenie Kliniki Kardiochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy” NLZ.2023.271.71 2023-09-20 10:55 2023-09-29 10:00
9. (68-23) Dostawa regałów magazynowych półkowych, regałów archiwalnych, profili stalowych ocynkowanych, elementów sufitów podwieszanych NLZ.2023.271.68 2023-09-14 13:51 2023-09-22 10:00
10. NLZ.2023.271.47 Dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego (w tym depozyty) dla Oddziału Klinicznego Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, Katedry Neurochirurgii, Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej oraz Pracowni Kardiologii Inwazyjnej. NLZ.2023.271.47 2023-08-14 21:08 2023-09-18 09:00
11. NLZ.2023.271.64 "Akcesoria zużywalne do urządzeń medycznych, przyrządy używane na salach operacyjnych, sprzęt jednorazowy specjalistyczny (w tym depozyty)." NLZ.2023.271.64 2023-09-04 08:38 2023-09-18 09:00
12. NLZ.2023.271.48 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego specjalistycznego NLZ.2023.271.48 2023-08-04 11:19 2023-09-05 09:00
13. DzierżawA analizatorów wraz z zakupem materiałów zużywalnych niezbędnych do w/w sprzętu dla Zakładu Patomorfologii Klinicznej w SU nr 1 NLZ.2023.271.51 2023-08-02 15:03 2023-09-01 11:02
14. Nadzór nad pracą kotłowni oraz węzłów cieplnych wraz z regulacją palników kotłów oraz naprawami urządzeń NLZ.2023.271.50 2023-08-04 14:22 2023-08-31 09:00
15. Roboty budowlane w zakresie wykonania oddymiania klatki schodowej w budynku głównym F oraz modernizacji oddymiania klatki schodowej w budynku wieżowca SU nr 1 w Bydgoszczy - powtórka postępowania NLZ.2023.271.52 2023-08-07 13:59 2023-08-28 10:30
16. NLZ.2023.271.39 Realizacja zakupu aparatury i sprzętu medycznego z programu na ,,Doposażenie oddziałów udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom układu krążenia, kostno-mięśniowo-stawowego i pediatrii oraz pracowni zakładów diagnostycznych SU nr 1 w Bydgoszczy (..) NLZ.2023.271.39 2023-07-05 14:05 2023-08-28 10:00
17. NLZ.2023.271.40 Dostawa armatury hydraulicznej, baterie, krany, kurki, zawory, urządzenia, podzespoły, części eksploatacyjne dla instalacji wodnej, ciepłowniczej i kanalizacyjnej. NLZ.2023.271.40 2023-06-30 14:38 2023-08-18 10:00
18. Dzierżawa analizatorów wraz z zakupem materiałów zużywalnych niezbędnych do w/w sprzętu dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakładu Mikrobiologii Klinicznej i Zakładu Patomorfologii Klinicznej oraz zakupy odczynników laboratoryjnych do badań krwi, chemicznych, pasków odczynnikowych oraz innych materiałów zużywalnych dla SU nr 1 NLZ.2023.271.35 2023-07-03 13:55 2023-08-17 09:00
19. NLZ.2023.271.45 - Pompy cyrkulacyjne, hydroforowe, obiegowe, monoblokowe, zawory, siłowniki i materiały eksploatacyjne do sprężarek NLZ.2023.271.45 2023-07-04 09:41 2023-08-09 10:00
20. NLZ.2023.271.49 Dostawa leków, preparatów farmaceutycznych, preparatów hemostatycznych, immunoglobulin, leków onkologicznych, kontrastów, utensyliów aptecznych, środków odkażających i innych NLZ. 2023.271.49 2023-07-28 09:49 2023-08-09 09:00
21. Przeglądy, konserwacje i serwis klimatyzatorów NLZ.2023.271.42 2023-07-03 09:37 2023-08-07 10:30
22. NLZ.2023.271.37 - Dostawa artykułów biurowych NLZ.2023.271.37 2023-06-26 09:55 2023-07-27 10:00
23. Integracja systemu szpitalnego z Platformą Regionalną niezbędna do realizacji projektu Urzędu Marszałkowskiego pn. „Budowa Kuj.-Pom. systemu udostępniania elektronicznej dok. medycznej – etap I” NLZ.2023.271.44 2023-07-18 14:31 2023-07-26 10:30
24. NLZ.2023.271.46 Usługa polegająca na pielęgnacji terenów zielonych na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy NLZ.2023.271.46 2023-07-14 15:14 2023-07-25 10:00
25. Roboty budowlane w zakresie wykonania oddymiania klatki schodowej w budynku głównym F oraz modernizacji oddymiania klatki schodowej w budynku wieżowca SU nr 1 w Bydgoszczy NLZ.2023.271.41 2023-06-26 13:02 2023-07-14 10:30
26. NLZ.2023.271.33 „Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych; Kawa, herbata, smalec, pierogi, woda mineralna 0,3l, woda źródlana 18,9l - 19l oraz dzierżawa ekspresu do kawy i dystrybutorów dozujących wodę NLZ.2023.271.33 2023-06-09 12:00 2023-07-12 12:00
27. NLZ.2023.271.30 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego specjalistycznego dla Kliniki Kardiochirurgii NLZ.2023.271.30 2023-05-31 14:53 2023-07-03 09:00
28. NLZ.2023.271.28 - Dostawa angiografu wraz z modernizacją i doposażeniem Kliniki Kardiochirurgii w ramach projektu pn.: „Wzrost dostępności i efektywności usług medycznych w zakresie kardiochirurgii poprzez modernizację i doposażenie Kliniki Kardiochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy”. NLZ.2023.271.28 2023-05-16 11:40 2023-06-30 10:00
29. NLZ.2023.271.36 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego specjalistycznego dla Zakładu Endoskopii Gastroenterologicznej NLZ.2023.271.36 2023-06-19 11:22 2023-06-30 09:00
30. NLZ. 2023.271.38 Usługa polegająca na pielęgnacji terenów zielonych na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy NLZ.2023.271.38 2023-06-21 11:38 2023-06-29 10:00
Legenda
- Current
- Archive