Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. NLZ.2020.271.58 Dostawę przyrządów używanych na salach operacyjnych 2020-07-06 10:51 2020-08-05 09:00
2. NLZ.2020.271.56 Przeglądy techniczne i naprawy aparatury medycznej 2020-06-25 10:19 2020-07-29 10:00
3. NLZ.2020.271.40 Dzierżawa analizatorów/aparatów wraz z zakupem materiałów zużywalnych, dostawa odczynników laboratoryjnych do badań krwi, dostawa odczynników chemicznych oraz pasków odczynnikowych i inne 2020-06-24 09:52 2020-07-28 10:00
4. NLZ.2020.271.52 Dostawa i montaż mebli biurowych oraz medycznych wraz z akcesoriami 2020-06-15 10:06 2020-07-16 10:00
5. NLZ.2020.271.44 Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego podstawowego, (w tym: koszule i ubrania zabiegowe z włókniny, rękawice jednorazowe ochronne, cewnik , igły, środki ochrony indywidualnej: maski, fartuchy, czepki, ochraniacze, kombinezon, 2020-06-04 10:08 2020-07-13 09:00
6. NLZ.2020.271.41 Dostawa płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego. Preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego (żywienie domowe), sprzętu jednorazowego użytku do żywienia pozajelitowego i dojelitowego 2020-05-18 09:45 2020-07-01 09:00
7. NLZ.2020.271.50 Dostawa Stentgraftów dla Kliniki Naczyniowej i Angiologii oraz system do operacji klatki piersiowej lejkowatej metodą Nussa i zestawy do drenażu klatki piersiowej i autotransfuzji krwi 2020-05-29 10:59 2020-06-30 09:00
8. (60-20) Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego specjalistycznego na potrzeby Stacji Dializ - igły do hemodializy 2020-06-15 09:53 2020-06-26 09:00
9. NLZ.2020.271.35 Dostawa urządzeń, podzespołów i materiałów do instalacji grzewczych, gazowych oraz wodnych 2020-04-28 10:46 2020-06-23 09:00
10. NLZ.2020.271.47 Dostawa urządzeń, podzespołów i materiałów do systemu klimatyzacji, wentylacji i chłodnictwa 2020-05-18 14:58 2020-06-22 11:00
11. NLZ.2020.271.45 Dostawę sprzętu jednorazowego do chirurgii serca i perfuzji pozaustrojowej oraz implanty wewnątrzsercowe dla Kliniki Kardiochirurgii 2020-05-15 13:53 2020-06-18 09:00
12. NLZ.2020.271.31 KONTYNUACJA- dostawa artykułów spożywczych - miodu naturalnego- składanie ofert dodatkowych w postępowaniu trwającym 2020-06-10 14:21 2020-06-17 10:00
13. NLZ.2020.271.27 Świadczenie usług naprawy, przeglądów i konserwacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zabudowanych w obiektach Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy 2020-04-24 10:34 2020-05-28 10:00
14. NLZ.2020.271.12 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu: ” Poprawa dostępności i jakości usług w zakresie leczenia i diagnostyki chorób nowotworowych poprzez remont i doposażenie Klinik i Zakładów Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 2020-03-18 13:35 2020-05-28 09:00
15. NLZ.2020.271.31 Dostawa artykułów spożywczych oraz wody mineralnej. 2020-04-09 10:44 2020-05-25 10:00
16. NLZ.2020.271.25 „Dostawa asortymentu dla centralnej sterylizacji środków dezynfekcyjnych oraz drobnego sprzętu jednorazowego” 2020-04-10 10:17 2020-05-22 09:00
17. NLZ.2020.271.19 Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego specjalistycznego na potrzeby Stacji Dializ (w tym: dializatory, igły do hemodializy, linie do aparatów, granulaty oraz cewniki, dzierżawa aparatów do hemodializy wraz z materiałami 2020-04-03 10:15 2020-05-18 09:00
18. NLZ.2020.271.28 Dostawa akcesoriów zużywalnych do urządzeń medycznych 2020-04-10 12:18 2020-05-15 09:00
19. NLZ.2020.271.24 Dostawa aparatury medycznej: Waga typ A; Waga typ B; USG okulistyczne; Wanna rehabilitacyjna; Laser ze skanerem; Aparat do elektroterapii; Stół rehabilitacyjny elektroniczny; Stół do pionizacji; Skoliometr; Podoskop; Inkubatory 2020-04-06 09:50 2020-05-07 09:00
20. NLZ.2020.271.23 Świadczenie usług serwisowych w zakresie przeglądów technicznych, wzorcowań oraz napraw aparatury medycznej 2020-03-25 12:30 2020-05-06 10:00
21. NLZ.2020.271.11 Dostawa leków, preparatów farmaceutycznych, leków onkologicznych, opatrunków, wyrobów medycznych, zestawów do ręcznej i automatycznej dializy otrzewnowej CADO ADO i innych 2020-03-11 10:12 2020-04-23 09:00
22. NLZ.2020.271.08 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego podstawowego, specjalistycznego oraz wielorazowego (w tym: Zestaw do drenażu opłucnej pediatryczny, stazy jednorazowego użytku, obłożenia specjalistyczne, kaniula dożylna, woda do 2020-02-18 23:55 2020-04-14 09:00
23. NLZ.2019.271.86 Dostawa aparatury medycznej: Defibrylatory; Monitory funkcji życiowych; Pulsoksymetry; Bronchofiberoskop; Aparat do ozonoterapii; Pompa infuzyjna objętościowa; Stojak do pomp infuzyjnych; Inhalatory; Ssaki elektryczne; Urządzenie do 2019-12-06 10:16 2020-01-30 09:00
24. NLZ.2019.271.90 Dostawa urządzeń, podzespołów do instalacji teletechnicznych, specjalistycznych materiałów technicznych, podzespołów i materiałów do instalacji elektrycznych, instalacji przyzywowych oraz siłowników i sprężyn gazowych do 2019-12-23 11:31 2020-01-23 09:00
25. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego specjalistycznego (w tym: sprzęt urologiczny, anestezjologiczny, laryngologiczny, kardiochirurgiczny, dreny, cewniki, sondy, worki do moczu, zestawy do tracheotomii, zestawy do drenażu klatki piersiowej 2019-11-29 11:36 2020-01-10 09:00
26. NLZ.2019.271.87 Usługa transportu medycznego. 2019-11-27 13:40 2020-01-08 10:15
27. NLZ.2019.271.82 Dostawa akcesoriów zamiennych do urządzeń medycznych 2019-11-27 10:55 2020-01-08 09:00
28. NLZ.2019.271.88 „Dostawa sprzętu jednorazowego przeznaczonego do wykonywania procedur wysokospecjalistycznych dla Kliniki Kardiologii (Pracownia Kardiologii Inwazyjnej oraz Pracownia Elektrofizjologii oraz materace, płytki do przeszczepu skóry, 2019-12-20 09:23 2020-01-07 10:00
29. NLZ.2019.271.75 Dostawa sprzętu, urządzeń i armatury hydraulicznej do instalacji grzewczych, wodnych oraz gazowych, akcesoriów spawalniczych i wyrobów metalowych, urządzeń, podzespołów oraz materiałów do systemów klimatyzacji i wentylacji oraz 2019-11-07 10:40 2019-12-30 12:00
30. NLZ.2019.271.81 Dostawa artykułów gospodarczych, biurowych, sprzętu kuchennego, odzieży medycznej i bielizny pościelowej. 2019-11-26 09:23 2019-12-30 10:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne