Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Przegląd butli z gazem FM 200 oraz wykonanie badań technicznego UDT 2020-06-15 09:08 2020-06-19 09:00
2. Dzierżawa prasokontenera na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy 2020-06-04 12:38 2020-06-12 12:00
3. Usługa naprawy i konserwacji sprzętu elektronicznego 2020-05-15 13:54 2020-05-22 10:00
4. Wykonywanie napraw konserwacyjnych w zakresie robót dekarsko-blacharskich i powiązanych robót budowlanych w budynkach Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy 2020-05-14 07:42 2020-05-22 10:00
5. Usługa przedłużenia gwarancji urządzeń serwerowych 2020-05-06 07:33 2020-05-12 10:00
6. Rozbudowa i modernizacja systemu parkingowego szpitala o szlaban wyjazdowy na ul. Prof. Bogdana Romańskiego przy wyjeździe z terenu szpitala od strony ul. Powstańców Wielkopolskich, wykonanie projektu instalacji zasilającej szlaban wjazdowy wraz z 2020-04-30 15:05 2020-05-08 14:00
7. Zakup i montaż niezbędnych mebli laboratoryjnych do pracowni badań molekularnych Zakładu Mikrobiologii 2020-04-24 15:03 2020-04-28 11:00
8. Wykonanie przeglądów przewodów kominowych wraz czyszczeniem i instalacji gazowej w budynkach Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. 2020-04-03 08:05 2020-04-10 12:00
9. Usługa przyłączenia do sieci internet 2020-03-18 09:27 2020-03-25 10:00
10. Sprawdzenie 26 zaworów bezpieczeństwa w instalacjach freonowych oraz 9 zaworów bezpieczeństwa w kotłowni na legalizowanym stanowisku próbnym wraz z poświadczeniem przez Urząd Dozoru Technicznego 2020-03-13 11:59 2020-03-18 12:00
11. Przegląd i uzupełnienia instalacji przyzywowej CLINO-OPT na 10 piętrze Kliniki Pediatrii Hematologii i Onkologii, w Klinice Kardiochirurgii, Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologii Dzieci i Młodzieży oraz w Klinice Rehabilitacji 2020-03-13 10:56 2020-03-18 12:00
12. Wykonanie pomiarów 5-letnich instalacji elektrycznych w obiektach Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy 2020-03-13 12:20 2020-03-18 12:00
13. Zakup asortymentu do transportu i przechowywania materiału biologicznego - COVID-19 2020-03-12 11:06 2020-03-13 14:00
14. Badanie wody do dializ, tj. badanie fizykochemiczne oraz badanie mikrobiologiczne w kierunku m.in. endotoksyn bakteryjnych. 2020-03-09 15:16 2020-03-13 13:00
15. Przegląd i konserwacja zasilacza UPS MPS-HP (MHT) 400 kVA w budynku H 2020-03-10 13:43 2020-03-12 12:00
16. Przegląd i konserwacja zasilacza UPS MPS-HP (MHT) 400 kVA w budynku H 2020-03-05 09:35 2020-03-12 12:00
17. Przegląd okresowy dwóch zespołów prądotwórczych wraz z przeprowadzeniem 30-minutowego ruchu przy zastosowaniu zewnętrznego obciążenia 2020-03-05 09:40 2020-03-10 12:00
18. Pakiet 35 ogłoszeń o pracę dla specjalistycznego personelu niemedycznego oraz pracowników technicznych i na stanowiska robotnicze 2020-02-24 14:23 2020-02-28 10:00
19. Pakiet 35 ogłoszeń o pracę dla specjalistycznego personelu niemedycznego oraz pracowników technicznych i na stanowiska robotnicze 2020-02-14 12:03 2020-02-18 10:00
20. Skład graficzny i wydruk kwartalnika Nasz Szpital wydawanego przez Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy 2020-02-05 13:13 2020-02-12 12:00
21. Dostawa obieraczki przemysłowej do warzyw twardych oraz części zamiennych do obieraczki. 2020-01-20 10:13 2020-01-23 12:00
22. Naprawy konserwacyjne w zakresie robót dekarsko-blacharskich i powiązanych robót budowlanych w budynkach Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy 2019-12-18 15:47 2019-12-30 12:00
23. Treosulfan, 5g proszek do sporządzania roztworu do infuzji *5 fiol. 2019-12-24 08:36 2019-12-27 13:30
24. Usługa cateringowa podczas spotkania wigilijnego w formie stołu szwedzkiego 2019-11-22 13:22 2019-11-27 14:00
25. Usługa dostawy prasy codziennej i czasopism specjalistycznych na rok 2020 2019-11-20 11:48 2019-11-25 12:00
26. Wykonanie pożarowego wyłącznika prądu w Pawilonie Łóżkowym 2019-11-22 14:32 2019-11-25 12:00
27. Uzupełnienie poziomu helu w Rezonansie Magnetycznym 1,5T Echospeed 16 SN: R6889 SIGNA 2019-11-21 12:39 2019-11-22 12:00
28. Wykonanie przeglądów serwisowych 8 zasilaczy UPS wraz z wymianą baterii akumulatorów dla 3 zasilaczy UPS 2019-11-20 10:53 2019-11-22 12:00
29. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie pękniętych szyb oraz naprawie fasady aluminiowej w wieżowcu na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. 2019-11-06 14:21 2019-11-21 12:00
30. Dostawa dętek i opon do urządzeń mobilnych znajdujących się na wyposażeniu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 2019-11-06 08:50 2019-11-13 12:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne