Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Wymiana elementów SAP w wymienianych sufitach podwieszanych szpitala Z 8/7633 2021-08-17 08:36 2021-08-27 12:00
2. Przegląd i konserwacja oświetlenia nawigacyjnego wraz z naprawami oraz wymianą wiatrołapu i montażem sterownia reflektorów PZP 1.3.18 2021-07-30 09:41 2021-08-06 12:00
3. Wykonanie okresowych przeglądów eksploatacyjnych wraz z wymianą części oraz napraw samochodów będących na stanie Szpitala NLZ.2021.275.1 2021-07-05 13:13 2021-07-08 11:00
4. Pakiet 35 ogłoszeń o pracę dla specjalistycznego personelu niemedycznego oraz pracowników technicznych i na stanowiska robotnicze 2021-06-28 14:55 2021-06-30 10:00
5. Wykonanie pomiarów elektrycznych przeciwporażeniowych zgodnie z Prawem Budowlanym w stacjach transformatorowych 15kV SN/nn znajdujących się na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Z17/20134 2021-06-11 10:10 2021-06-15 12:00
6. Wykonanie badań sprzętu dielektrycznego. Z16/20134 2021-05-18 10:21 2021-05-21 10:00
7. Nadzór nad pracą kotłowni 2021-05-05 14:04 2021-05-13 09:00
8. Przeniesienie czterech zestawów sufitowych lamp operacyjnych z Zespołu Sal Operacyjnych do Sali Opercyjnej Chirurgii Dziecięcej 2021/01/TAM 2021-04-27 08:25 2021-05-05 12:00
9. Wykonanie przeglądu i konserwacja zasilaczy UPS 2021-04-28 12:57 2021-04-30 12:00
10. Przegląd i konserwacja zespołów prądotwórczych 2021-04-28 13:04 2021-04-30 12:00
11. Zakup odczynników chemicznych ogólnoszpitalnych NLZ1-1.2.30 2021-04-22 09:07 2021-04-30 12:00
12. Usługa przedłużenia gwarancji urządzeń serwerowych na okres 2 lat od 23.05.2021 2021-04-20 14:39 2021-04-23 14:00
13. Dostawa sprzętu kuchennego do wyposażenia Bistro 2021-04-14 09:01 2021-04-16 15:00
14. Dzierżawa prasokontenerów 1.3.30 2021-04-02 07:03 2021-04-09 15:00
15. Dostawa dwóch stanowisk kasowych 2021-03-25 11:55 2021-03-29 14:00
16. Świadczenie usług w zakresie utrzymania ładu i porządku oraz ochrony osób i mienia wraz z obsługą szatni na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy 2021-03-24 15:28 2021-03-29 09:00
17. Wykonanie przeglądu serwisowego i regulacja palników kotłów służących do zaopatrywania w ciepło i parę wodną oraz ciepłą wodę na potrzeby Szpitala. Z10/20134 2020-12-31 11:08 2021-01-11 14:00
18. Licencja systemu antywirusowego na okres 3 lat 2020-12-31 15:18 2021-01-11 14:00
19. Przegląd eksploatacyjny urządzeń służących ochronie środowiska 2020-12-30 11:20 2021-01-08 12:00
20. Przedmiotem zamówienia jest ekspertyza energetyczna – przegląd, audyt i ocena stanu technicznego w budynkach i przyległych obiektach szpitala instalacji i urządzeń energetycznych służących do zagwarantowania nie przerwanego zasilania w Z9/20134 2020-12-30 07:56 2021-01-07 14:00
21. Przegląd, naprawa Stacji Uzdatniania Wody, wymiana złóż filtracyjnych oraz wymiana systemu sterowania pracą zestawu pompowo - hydroforowego 2020-12-23 14:01 2021-01-05 10:00
22. Licencja systemu antywirusowego na okres 3 lat 2020-12-23 11:46 2020-12-30 14:00
23. Niszczenie dokumentacji szpitalnej 2020-12-22 07:47 2020-12-28 14:00
24. Rozbudowa systemu SIMPLE.ERP o moduł do obsługi PPK wraz z wdrożeniem 2020-12-16 09:05 2020-12-22 14:00
25. Wykonywanie okresowych jednorocznych i wykonywanych co najmniej dwa razy w rok oraz pięcioletnich kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy 2020-12-14 13:08 2020-12-21 15:00
26. Usługa dostawy prasy codziennej i czasopism specjalistycznych na rok 2021 Z14/7403 2020-11-24 12:59 2020-12-03 12:00
27. Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy 2020-11-20 14:39 2020-12-01 10:00
28. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego podstawowego w tym: maski FFP2, kombinezon ochronny, okulary ochronne, ochraniacze na obuwie wysokie 2020-11-18 12:25 2020-11-20 11:00
29. Testy do oznaczania wirusa SARS-CoV-2 kompatybilne z aparatami Light-Cycler 480 oraz Cobas z480 2020-11-12 11:51 2020-11-13 13:30
30. Podłączenie sterowań 4 drzwi do systemu sygnalizacji pożaru Z4/7633 2020-11-09 12:23 2020-11-13 13:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne