Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Wyszukaj po znaku sprawy:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Dostęp do sieci internet na okres 36 miesięcy 2023-03-24 13:05 2023-03-31 10:00
2. Zakup lasera diodowego- 1 szt., Insuflatora - 1 szt, pH-metru - 1 szt. 1.2.3 2023-03-03 08:57 2023-03-14 12:00
3. Dostawa urządzeń komputerowych 2023-03-06 13:26 2023-03-10 10:00
4. Badanie wody do dializ, tj. badań fizykochemicznych oraz badań mikrobiologicznych w kierunku m.in. endotoksyn bakteryjnych 1.3.20 2023-02-24 14:38 2023-03-06 12:00
5. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z ekspertyzą techniczną na remont i przebudowę bloku operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy oraz wykonanie usługi nadzoru autorskiego przy realizacji zadania Z47/25638 2023-01-31 14:07 2023-02-06 13:00
6. dostawa artykułów gospodarczych oraz taśm i etykiet 2023-01-23 08:53 2023-01-25 12:00
7. Wykonanie okresowych kontroli półrocznej, rocznej i 5-letniej stanu technicznego obiektów budowlanych SU 1 w latach 2023 i 2024 1.3.71 2022-12-30 12:12 2023-01-09 11:00
8. Badanie wody i ścieków 1.3.23 2022-12-28 15:04 2023-01-03 12:00
9. Wykonanie koncepcj przebudowy oświetlenia nawigacyjnego dla wyniesionego lądowiska dla śmigłowców LPR 1.3.88 2022-12-22 10:40 2022-12-30 13:00
10. Dzierżawa ekspresu do kawy wraz z dostawą kawy TDŻ.2022.273.02 2022-12-15 14:26 2022-12-21 09:00
11. Usługa cateringowa podczas spotkania wigilijnego w formie stołu szwedzkiego Z5/7404 2022-12-01 14:20 2022-12-07 12:00
12. Dzierżawa ekspresu do kawy wraz z dostawą kawy. NLZ.2022.273.46 2022-12-02 14:43 2022-12-07 10:00
13. Zakup łóżek szpitalnych oraz ambulatoryjnej pompy infuzyjnej z akcesoriami 1.2.50 2022-11-28 15:15 2022-12-05 12:00
14. Usługa dostawy prasy codziennej i czasopism specjalistycznych (prenumerata 2023) Z20/7403 2022-11-25 13:18 2022-12-01 12:00
15. Nadzór inwestorski nad robotami - wymiany dźwigów 1.3.78 2022-11-22 14:27 2022-11-28 12:00
16. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Fortinet poprzez dostawę oprogramowania FortiMail lub oprogramowania równoważnego wraz ze wdrożeniem oraz wsparciem technicznym na okres 12 miesięcy 2022-11-22 10:08 2022-11-24 12:00
17. Niszczenie dokumentacji szpitalnej 1.3.26 2022-11-16 12:38 2022-11-21 12:00
18. Usługa trzyletniego procesu certyfikacji na zgodność z normami PN-EN ISO 14001:2015, PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO/IEC 27001:2017, PN-ISO 45001:2018, PN-EN ISO 22301:2020 1.3.10 2022-11-15 08:29 2022-11-17 14:00
19. Usługa trzyletniego procesu certyfikacji na zgodność z normami PN-EN ISO 14001:2015, PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO/IEC 27001:2017, PN-ISO 45001:2018, PN-EN ISO 22301:2020 1.3.10 2022-11-08 08:22 2022-11-10 14:00
20. Dostęp do aplikacji do prowadzenia rachunku kosztów 2022-11-03 13:28 2022-11-10 10:00
21. Dostawa i montaż elementów zabezpieczenia ścian pochwyty, narożniki 1.2.45 2022-10-28 14:13 2022-11-03 11:00
22. Usługa wydania biuletynu "Nasz Szpital" - skład graficzny i wydruk 1200 egz. kwartalnika Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Z19/7403 2022-10-24 11:08 2022-10-28 13:00
23. Zakup 12 pomp strzykawkowych ze stacjami dokującymi 1.2.49 2022-10-26 14:50 2022-10-28 12:00
24. Naprawa sprzętu endoskopowego typu GIF H185 SN: 2034965 oraz EUS GF-UCT180 SN: 7024352 1.3.82 2022-10-21 11:54 2022-10-27 12:00
25. Uslugi w zakresie naprawy i knserwacjielektrycznych instalacji budynkowych. 1.3.38 2022-10-17 09:08 2022-10-24 12:00
26. Naprawa instalacji przyzywowej 1.3.43 2022-10-17 10:18 2022-10-24 12:00
27. Świadczenie usług kurierskich na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 w Bydgoszczy 1.3.1 2022-10-06 11:05 2022-10-20 12:00
28. Dostawa aktywnych implantów kostnych NLZ.2022.275.43 2022-10-14 14:15 2022-10-19 10:00
29. Uaktualnienie instrukcji lądowiska dla śmigłowców LPR wraz z mapami kartograficznymi 1.3.51 2022-09-29 09:53 2022-10-06 13:00
30. Opracowanie operatu powietrznego na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza wraz z uzyskaniem stosownej decyzji 1.3.44 2022-09-26 13:48 2022-09-28 12:00
Legenda
- Current
- Archive