Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Usługa kompleksowego wdrożenia Systemu Zarządzania Ciągłością Działania zgodnego z wymaganiami normy ISO 22301 1.3.18 2022-05-16 13:05 2022-05-20 14:30
2. Nadzór nad Kotłownią 1.3.70 2022-05-12 13:07 2022-05-18 09:00
3. Dostawa oleju opłowego 1.2.8B 2022-05-12 13:52 2022-05-17 09:00
4. Naprawa lub w przypadku braku możliwości naprawy wymiana na nową głowicę USG typ B20-5A kompatybilnej z posiadanym przez zamawiajacego aparatem USG typ: ABSOLU o SN: 0357 TAM/2022/3 2022-05-04 09:12 2022-05-12 12:00
5. Wykonanie ekspertyy oraz scenariusza pożarowego 1.3.55 2022-04-14 13:30 2022-04-22 12:00
6. Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego 1.3.56 2022-04-14 13:44 2022-04-22 12:00
7. Stent kierunkujący przepływ dedykowany do małych naczyń do embolizacji tętniaka mózgowego o kalibrze 1,8mm - 1SZT. NLZ.2022.275.11 2022-04-13 11:55 2022-04-19 10:00
8. Dostosowanie strony internetowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy (jurasza.pl) do wymogów WCAG 2.1 2022-03-28 07:31 2022-04-15 10:00
9. Usługa kompleksowego wdrożenia Systemu Zarządzania Ciągłością Działania zgodnego z wymaganiami normy ISO 22301 NPJ.315.N2022.090.4 2022-04-04 11:30 2022-04-08 14:30
10. Wymiana akumulatorów do zasilaczy UPS 1.3.31 2022-04-04 09:40 2022-04-08 12:00
11. Przegląd i konserwacja zespołów prądotwórczych 1.3.19 2022-04-04 11:16 2022-04-08 12:00
12. Wymiana akumulatorów rozruchowych do agregatów prądotwórczych 1.3.32 2022-04-04 12:20 2022-04-08 12:00
13. Zakup Stymulatora dla Centrum Leczenia ECMO ze środków otrzymanych od Fundacji PGE TAM/2022/2 2022-03-21 15:29 2022-03-25 10:00
14. Dostawa patelni elektrycznej 2022-03-18 13:49 2022-03-23 13:00
15. Soczewki 60D i 128D do biomów Resight do mikroskopu okulistycznego operacyjnego Zeiss Lumera 700 2022-03-14 12:42 2022-03-17 13:00
16. lek stosowany w nowotworach podścieliskowego przewodu pokarmowego - Sutent 52mg x 28 kapsułek / 3 opakowania 2022-03-16 08:42 2022-03-17 11:00
17. Wykonanie przeglądu i konserwacji zasilaczy UPS 2022-02-21 12:15 2022-02-25 12:00
18. Dostawa wyposażenia dla niepełnosprawnych w ramach inwestycji pod nazwą: „Poprawa dostępności i jakości usług w zakresie leczenia i diagnostyki chorób nowotworowych poprzez remont i doposażenie Klinik i Zakładów Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. 2022-02-08 08:33 2022-02-18 12:00
19. Naprawa sprzętu endoskopowego typu: CF-HQ190L oraz EUS GF-UCT180 1.3.4 2022-02-03 10:28 2022-02-10 12:00
20. Świadczenie usług kurierskich w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek 1.3.1 2022-01-21 12:07 2022-02-02 10:00
21. Świadczenie usług kurierskich w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek 1.3.1 2022-01-17 08:56 2022-01-20 13:00
22. Przeprowadzenie audytu systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa 2021-12-29 12:20 2022-01-14 11:00
23. Lek stosowany w częstoskurczu nadkomorowym i szybkiej kontroli czynności skurczowej komór u pacjentów z migotaniem lub trzepotaniem przedsionków w okresie okołooperacyjnym, pooperacyjnym - Landiololi hydrochloridum - Runrapiq, 300 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji - 20 fiolekfiolka 2022-01-03 08:26 2022-01-05 13:00
24. Usuwanie gruzu i odpadów wielkogabarytowych 1.3.46/2021 2021-12-28 13:40 2022-01-04 12:00
25. Wykonanie przeglądów przewodów kominowych wraz czyszczeniem i instalacji gazowej w budynkach Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy 2021-12-08 13:19 2021-12-17 12:00
26. Przegląd centralnej baterii i podstacji budynek H i G Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy 2021-12-10 13:10 2021-12-13 12:15
27. Wymiana kurtyn powietrznych na podjeździe dla karetek budynku H S.U.nr. 1 w Bydgoszczy Z12/7630 2021-12-07 08:34 2021-12-10 13:00
28. Monitoring sygnałów alarmowych Z11/7633 2021-12-02 11:48 2021-12-10 12:00
29. Usługa dostępu do zakupowej PZP na okres 36 miesięcy 2021-11-29 11:13 2021-12-09 12:00
30. Akcesoria w pełni kompatybilne z urządzeniem do wysokoprzepływowej terapii tlenem Comen NF5 oraz AirVo2 NLZ.2021.275.10 2021-11-29 13:34 2021-12-01 13:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne