Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Type:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
151. Dostawa pompy obiegowej Stratos Maxo 80/0,5-12 2020-08-07 07:52 2020-08-18 10:00
152. Usługa w zakresie usuwania awarii, konserwacji i napraw instalacji, urządzeń oraz sieci elektrycznych we wszystkich obiektach oraz na całym terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. 2020-08-03 13:22 2020-08-14 14:00
153. Lek stosowany w w zwalczaniu następujących nowotworów złośliwych w monoterapii lub w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi lub innymi środkami leczniczymi (radioterapia, zabieg chirurgiczny) - 10 sztuk fiolek 2020-08-04 08:55 2020-08-05 13:00
154. Przeglądy, konserwacja i naprawy 8 wrót wjazdowych i wyjazdowych Z25/7629 2020-07-24 08:05 2020-08-05 12:00
155. Remont ogrodzenia wokół studni głębinowej oraz zbiornika z tlenem na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. 2020-07-22 14:45 2020-07-31 12:00
156. Przegląd butli z gazem FM 200 oraz wykonanie badań technicznego UDT 2020-06-15 09:08 2020-06-19 09:00
157. Dzierżawa prasokontenera na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy 2020-06-04 12:38 2020-06-12 12:00
158. Wykonywanie napraw konserwacyjnych w zakresie robót dekarsko-blacharskich i powiązanych robót budowlanych w budynkach Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy 2020-05-14 07:42 2020-05-22 10:00
159. Usługa naprawy i konserwacji sprzętu elektronicznego 2020-05-15 13:54 2020-05-22 10:00
160. Usługa przedłużenia gwarancji urządzeń serwerowych 2020-05-06 07:33 2020-05-12 10:00
161. Rozbudowa i modernizacja systemu parkingowego szpitala o szlaban wyjazdowy na ul. Prof. Bogdana Romańskiego przy wyjeździe z terenu szpitala od strony ul. Powstańców Wielkopolskich, wykonanie projektu instalacji zasilającej szlaban wjazdowy wraz z 2020-04-30 15:05 2020-05-08 14:00
162. Zakup i montaż niezbędnych mebli laboratoryjnych do pracowni badań molekularnych Zakładu Mikrobiologii 2020-04-24 15:03 2020-04-28 11:00
163. Wykonanie przeglądów przewodów kominowych wraz czyszczeniem i instalacji gazowej w budynkach Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. 2020-04-03 08:05 2020-04-10 12:00
164. Usługa przyłączenia do sieci internet 2020-03-18 09:27 2020-03-25 10:00
165. Przegląd i uzupełnienia instalacji przyzywowej CLINO-OPT na 10 piętrze Kliniki Pediatrii Hematologii i Onkologii, w Klinice Kardiochirurgii, Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologii Dzieci i Młodzieży oraz w Klinice Rehabilitacji 2020-03-13 10:56 2020-03-18 12:00
166. Sprawdzenie 26 zaworów bezpieczeństwa w instalacjach freonowych oraz 9 zaworów bezpieczeństwa w kotłowni na legalizowanym stanowisku próbnym wraz z poświadczeniem przez Urząd Dozoru Technicznego 2020-03-13 11:59 2020-03-18 12:00
167. Wykonanie pomiarów 5-letnich instalacji elektrycznych w obiektach Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy 2020-03-13 12:20 2020-03-18 12:00
168. Zakup asortymentu do transportu i przechowywania materiału biologicznego - COVID-19 2020-03-12 11:06 2020-03-13 14:00
169. Badanie wody do dializ, tj. badanie fizykochemiczne oraz badanie mikrobiologiczne w kierunku m.in. endotoksyn bakteryjnych. 2020-03-09 15:16 2020-03-13 13:00
170. Przegląd i konserwacja zasilacza UPS MPS-HP (MHT) 400 kVA w budynku H 2020-03-05 09:35 2020-03-12 12:00
171. Przegląd i konserwacja zasilacza UPS MPS-HP (MHT) 400 kVA w budynku H 2020-03-10 13:43 2020-03-12 12:00
172. Przegląd okresowy dwóch zespołów prądotwórczych wraz z przeprowadzeniem 30-minutowego ruchu przy zastosowaniu zewnętrznego obciążenia 2020-03-05 09:40 2020-03-10 12:00
173. Pakiet 35 ogłoszeń o pracę dla specjalistycznego personelu niemedycznego oraz pracowników technicznych i na stanowiska robotnicze 2020-02-24 14:23 2020-02-28 10:00
174. Pakiet 35 ogłoszeń o pracę dla specjalistycznego personelu niemedycznego oraz pracowników technicznych i na stanowiska robotnicze 2020-02-14 12:03 2020-02-18 10:00
175. Skład graficzny i wydruk kwartalnika Nasz Szpital wydawanego przez Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy 2020-02-05 13:13 2020-02-12 12:00
176. Dostawa obieraczki przemysłowej do warzyw twardych oraz części zamiennych do obieraczki. 2020-01-21 13:56 2020-01-23 12:00
177. Naprawy konserwacyjne w zakresie robót dekarsko-blacharskich i powiązanych robót budowlanych w budynkach Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy 2019-12-18 15:47 2019-12-30 12:00
178. Treosulfan, 5g proszek do sporządzania roztworu do infuzji *5 fiol. 2019-12-24 08:36 2019-12-27 13:30
179. Usługa cateringowa podczas spotkania wigilijnego w formie stołu szwedzkiego 2019-11-22 13:22 2019-11-27 14:00
180. Usługa dostawy prasy codziennej i czasopism specjalistycznych na rok 2020 2019-11-20 11:48 2019-11-25 12:00
Legenda
- Current
- Archive