progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-07-13

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

Marii Curie-Skłodowskiej 9

85-094 Bydgoszcz

Tax ID [tax identification number]: 5542231069

Contact person:

Marlena Wachowska

Tel.: 52 585 77 57

e-mail: m.wachowska@jurasza.pl

NLZ.2022.271.43 - „Roboty remontowo – budowlane polegające na: 1. Wykonaniu remontu pom. higieniczno-sanitarnych z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku poradni specjalistycznych, 2. Remont wraz z dostosowaniem pomieszczeń higieniczno – sanitarnych dla osób niepełnosprawnych, izolatek oraz łazienek w Klinice

PROCEEDINGS NO Z32/2750

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: NLZ.2022.271.43

Type of order: Roboty budowlane

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo – budowlane polegające na:

Część 1

Wykonanie remontu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Poradni Specjalistycznych na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza przyul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy, w zakresie:

- toaleta damska i toaleta męska - 1 piętro budynku Zespołu Poradni Przyklinicznych

- toaleta damska i toaleta męska - 2 piętro budynku Zespołu Poradni Przyklinicznych

Wykonanie robót budowlanych dla zadania:

Część 2

Remont wraz z dostosowaniem pomieszczeń higieniczno – sanitarnych dla osób niepełnosprawnych, izolatek oraz łazienek w Klinice Neurologii i Klinice Neurochirurgii oraz Neurotraumatologii,

w następującym zakresie pomieszczeń:

a) KLINIKA NEUROLOGII – PAWILON ŁÓŻKOWY - Pomieszczenia nr 37, 38, 39 – Projektowana izolatka i toaleta dla niepełnosprawnych /parter/

b) KLINIKA NEUROCHIRURGII, NEUROTRAUMATOLOGII I NEUROCHIRURGII DZIECIĘCEJ – BUDYNEK GŁÓWNY – pomieszczenia 3133, 3133a, 3134 – Projektowana izolatka /3piętro/

c) KLINIKA NEUROCHIRURGII, NEUROTRAUMATOLOGII I NEUROCHIRURGII DZIECIĘCEJ – BUDYNEK GŁÓWNY – pomieszczenia 3144 i 3144a – Projektowana łazienka dla niepełnosprawnych /3piętro/

Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
DownloadKwoty jaką zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia:

Część 1
Część 2


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...