progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-09-12

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

Marii Curie-Skłodowskiej 9

85-094 Bydgoszcz

Tax ID [tax identification number]: 5542231069

Contact person:

Marlena Wachowska

Tel.: 52 585 77 57

e-mail: m.wachowska@jurasza.pl

NLZ.2023.271.66 - Remont pomieszczeń magazynowych Działu Logistyki i Zamówień Publicznych wraz z wymianą instalacji

PROCEEDINGS NO Z44/2750

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: NLZ.2023.271.66

Type of order: Roboty budowlane

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:


Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń magazynowych Działu Logistyki i Zamówień Publicznych wraz z wymianą instalacji. Zasadniczym celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpiecznego użytkowania pomieszczeń magazynowych zlokalizowanych na poziomie niskiego parteru w istniejącym budynku poprzez wykonanie remontu i przebudowy pomieszczeń zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, w tym zapewnienie wentylacji pomieszczeń. Wykonany remont podniesie standard użytkowy w/w pomieszczeń, estetykę i funkcjonalność budynku.

UWAGA! 29_09_2023 zmiana terminu składania ofert! zamieszczono:
- Zawiadomienie nr 1 z dn_ 29_09_2023
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 29_09_2023
- SWZ po modyfikacji 29_09_2023
- Załącznik nr 6 do SWZ - Główne postanowienia umowy (wzór umowy) po modyfikacji 29_09_2023

UWAGA! 22_11_2023 zmiana terminu składania ofert! zamieszczono:
- (66-23) Zawiadomienie nr 4 z dn 22_11_2023
- (66-23) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - opublikowane 22_11_2023
- (66 - 23) SWZ po modyfikacji 22_11_2023

Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.