progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-12-01

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

Marii Curie-Skłodowskiej 9

85-094 Bydgoszcz

Tax ID [tax identification number]: 5542231069

Contact person:

Agnieszka Kluczewska

Tel.: 52 5854226

e-mail: a.kluczewska@jurasza.pl

Usługa cateringowa podczas spotkania wigilijnego w formie stołu szwedzkiego

PROCEEDINGS NO Z5/7404

Purchasing mode: regulaminowe

Signature of the case: Z5/7404

Order object:

Usługa cateringowa podczas spotkania wigilijnego w formie stołu szwedzkiego 20 grudnia 2022 r.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Usługa cateringowa podczas spotkania wigilijnego w formie stołu szwedzkiego 55300000-3 1 pieces % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 52%
2. product quality 48%

Formal criterias:

  1. Place of delivery: company headquarters
  2. Cost of transport: lies with the contractor
  3. Wykonawca przedstawi 3 referencje potwierdzające wykonanie usług o podobnym zakresie, każda na kwotę min. 50 tys. zł miesięcznie
  4. Wykonawca posiada min. 10 letnie doświadczenie w organizowaniu tego rodzaju przyjęć
  5. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował minimum sześcioma osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, w tym: minimum dwoma osobami posiadającymi co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przygotowywania posiłków oraz minimum czterema osobami posiadającymi co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie obsługi kelnerskiej o profilu cateringowym
  6. dokumenty potwierdzające: zaświadczenie o opłaceniu ZUS, polisę ubezpieczeniową, badania sanepid, wszelkie pozwolenia dotyczące działalności (rejestrację działalności, wpis do CEIDG/KRS)
  7. wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  8. Termin płatności : 60 dni

Questions regarding the proceedings "Usługa cateringowa podczas spotkania wigilijnego w formie stołu szwedzkiego"

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...