progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-11-16

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

Marii Curie-Skłodowskiej 9

85-094 Bydgoszcz

Tax ID [tax identification number]: 5542231069

Contact person:

Marcin Sobierajski

Tel.:

e-mail: m.sobierajski@jurasza.pl

Niszczenie dokumentacji szpitalnej

PROCEEDINGS NO Z37/25638

Purchasing mode: postępowanie do 130000

Signature of the case: 1.3.26

Order object:

Przedmiot zamówienia: Niszczenie dokumentacji szpitalnej, medycznej.

1. Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do wykonania:

a) odbioru nośników danych (w formie papierowej i płyt CD) z Archiwum oraz innych komórek organizacyjnych Szpitala;

b) zapakowania nośników danych pochodzących z Archiwum Szpitala do mocnych worków i założenia plomb z kolejnymi numerami oraz zważenia worków z dokumentami u Zamawiającego;

c) niszczenia nośników danych w formie papierowej i na płytach CD;

d) terminowego odbiór przedmiotu zamówienia, nie później niż w czasie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia telefonicznie lub mailem przez przedstawiciela Zamawiającego;

e) dokumentowania każdego odbioru nośników danych protokołem przekazania dokumentów do zniszczenia potwierdzonym przez upoważnione osoby obu stron;

f) załadunku i odbioru przedmiotu zamówienia przez pracowników Wykonawcy i wywóz w zamkniętym pojeździe, w sposób uniemożliwiający udostępnienie danych zawartych na nośnikach;

g) procesu niszczenia w instalacji niszczącej zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich i wglądem do treści danych;

h) wystawienia i przekazanie protokołu zniszczenia odebranych od Zamawiającego nośników danych i niezwłoczne przekazanie do Zamawiającego;

2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

3. W związku z możliwością przeprowadzenia kontroli Wykonawca musi mieć siedzibę w Bydgoszczy.

4. Wykonawca wyrazi zgodę na inspekcję miejsca magazynowania i niszczenia dokumentów oraz na obecność uprawnionego pracownika Szpitala podczas procesu niszczenia nośników danych.

5. Umowa zawarta zostanie na okres 24 miesięcy, tj. od 30.11.2022 – 24 miesiące

6. Szacunkowa masa dokumentów do zniszczenia z Archiwum Szpital to ok. 3.500 kg/24 miesiące.

7. Szacunkowa masa dokumentów do zniszczenia z pozostałych jednostek organizacyjnych Szpitala to 10.000 kg/24 miesiące.

8. W ofercie Wykonawca wskaże typ urządzenia wykorzystywanego do niszczenia nośników danych.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Niszczenie dokumentacji szpitalnej - #1 92512100-4 1 pieces % Read
2. Niszczenie dokumentacji szpitalnej - #2 92512100-4 1 pieces % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. Place of delivery: company headquarters
  2. Cost of transport: lies with the contractor

Questions regarding the proceedings "Niszczenie dokumentacji szpitalnej "

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...